CHP Genel Merkezi tarafından tüm teşkilata gönderilen genelde ile partinin kurultay takvimi de netleşmiş oldu. İşte CHP Kurultay takvimi ayrıntıları:

SEÇMEN KÜTÜK BİLGİLERİ GÜNCELLENECEK

22 Mayıs 2017: Üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlaması.

ÜYE ÇİZELGELERİ HAZIRLANACAK

5 Haziran 2017: Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin hazırlanmaya başlanması

19 Haziran 2017: Muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgelerinin Genel Sekreterlik tarafından il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmesi

3 Temmuz 2017: Üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılması ve itiraz sürelerinin başlaması

10 Temmuz 2017: İlçe başkanlıklarında askıya çıkan üye çizelgelerinin askıdan indirilmesi ve üye çizelgelerine yapılacak itirazın son günü

İTİRAZLAR KARARA BAĞLANACAK

16 Temmuz 2017: Üye çizelgelerine yapılan itirazların ilçe yönetim kurulları tarafından karara bağlanmasının son günü.

23 Temmuz 2017: İlçe yönetim kurullarının kararına karşı itirazcıların il yönetim kuruluna itirazının son günü. İlçe başkanlıklarının itiraz hakkında değerlendirme ve görüşlerini il başkanlığına aktarılmasının son günü

30 Temmuz 2017: İtirazcının doğrudan veya ilçe başkanlığı aracılığı ile yaptığı itirazların il yönetim kurulu tarafından karara bağlanması ve İl başkanlığının kararını kesinleşmiş haliyle uygulanması için ilçe başkanlığına bildirilmesinin son günü

ÖNSEÇMEN İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

19 Ağustos 2017: Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi önseçmen seçimlerinin başlangıç tarihi

17 Eylül 2017: Muhtarlık bölgesi delegeleri ve Parti içi ön seçmen seçimlerinin bitiş tarihi.

İLÇE KONGRELERİ BAŞLAYACAK

23 Eylül 2017: İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi

30 Ekim 2017: İlçe kongrelerinin bitiş tarihi

İL KONGRELERİ BAŞLAYACAK

6 Kasım 2017: İl kongrelerinin başlangıç tarihi

6 Aralık 2017: İl kongrelerinin bitiş tarihi

KURULTAY TARİHİ

Kurultay tarihi: Olağan Kurultay tarihi il kongrelerinin bitiminin ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek.