Yayınlanan yeni KHK'lar vatandaşın yüzünü bir nebze olsun güldürdü. İçerisinde ihraç kararlarının da olmasına rağmen vatandaş skandal evlilik programlarının yayından kaldırıldığını duyduğunda sevinç paylaşımlarında bulundu. 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu"nda yapılan düzenlemeyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verileyemeyecek. Bu yasağa evlilik programları da dahil. Söz konusu yasanın ilgili maddesinde bu muğlak ifadelerle yazılmış fakat ilk açıklama geldiğinde Kısmetse Olur programının yayından kaldırılması, evlilik programlarına yasak geldiğinin bir göstergesi.

resmi gazetede yayınlanan ilgili maddede şu ifadelere yer veriliyor:

"(4) Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”