Ağrı Tutak Belediyesi kadrolu (memur) kamu personel alım ilanı 15 Mayıs 2018 de DPB’ lığında yayınladı. Alınacak Personel sayısı 4 kişi olarak açıklandı. Başvurular 15 Mayıs 2018 de başlamış olup 3 Haziran 2018 günü saat 17:00 de sona erecektir.

Başvuracaklar en az lise mezunu olması ve KPSS sınavından 60 puanı bulunuyor olması gerekmektedir. Alınacak personeller Ağrı Tutak Belediyesine adresine istihdam edilecektir. Yapılan açıklamaya göre 1 kişi Zabıta Memuru, 1 kişi Muhasebe Memuru, 1 kişi Sayaç Memuru ve 1 kişi İnşaat Mühendisi olarak istihdam edileceği açıklandı.

İstenen belgeler: İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek-1’ indeki Başvuru Formu). Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi olması, Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi ve Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi olması gerekmektedir. KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) ve Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Başvuru şekli: Başvuru belgelerini 15 Mayıs 2018 den 03 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00 ile 17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Tutak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru şartları için Ağrı Tutak Belediyesi resmi internet sitesine veya DPB resmi internet sitesine bakabilirsiniz.