Yükseköğretim Kalite Kurulunca 2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporunun "Yönetim Sistemi ve Kurumsal Karar Alma Süreci" bölümünde "KTÜ bünyesinde organize edilen ve/veya ortak olarak düzenlenen uluslararası bilimsel toplantıların desteklenmesi ve gerçekleştirilmesi uluslararasılaşma açısından çok olumlu bulunmuştur." ifadelerine yer verildi. 

Raporun kalan kısmında ise "KTÜ’de uluslararasılaşmanın diğer parametreleri açısından daha fazla girişim ve faaliyette bulunulması (yabancı uyruklu öğretim elemanı, uluslararası ortak bilimsel araştırma ve projeler, uluslararası akademik ortaklıklar, vb), Dış İlişkiler Ofisi’nin bu konuları da içerecek şekilde daha aktif hâle getirilmesi ve bu çalışmaların genişletilmesi gibi hususlar gelişmeye açık olarak değerlendirilmiştir." ifadelerini kullanıldı.

TÖMER ÖNE ÇIKIYOR

90’ı aşkın ülkeden bin 275 yabancı uyruklu öğrencisi bulunan KTÜ’de Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) “uluslararasılaşma” hedefleri arasında öne çıkıyor. Her yıl KTÜ’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin gerek uyum sürecinde gerekse Türkçe öğreniminde önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: http://www.gunebakis.com.tr/gundem/ktu-hedefine-yaklasiyor-h1624.html Günebakış