Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği yaz okulu konusunda KTÜ Senatosu kararı yayınlandı. Senato kararlarına göre yaz okulunda lisans öğrencileri 1 yılda 2, 4 yılda toplam 8 dersi başka üniversitelerden alabilecekler. Yaz okulunda giriş puanı KTÜ'den yüksek olan ilgili bölümlerden sadece ders alınabilir.

İşte senatodan çıkan kararlar:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Karadeniz Teknik Üniversitesine yerleştiği yılda kayıtlı olduğu programın taban puanına (LYS vb.) eşit veya daha yüksek puanlı programın bulunduğu bir üniversitede açılan yaz öğretiminde ders alabilir.
a. Taban puan karşılaştırmasında; ek yerleştirme taban puanlarıyla, vakıf üniversitelerinin burslu programlarının taban puanları dikkate alınmaz.
b. Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcut ise her bir öğretimin kendi taban puanı esas alınır. 
c. Öğrencilerin ders almak için başvurduğu programın taban puanı okumakta oldukları programın taban puanından düşük olması halinde, öğrencinin yaz öğretiminden ders alma isteği kabul edilmeyecek olup buna rağmen yaz okulunda alınan dersleri değerlendirmeye alınmayacaktır. (3) Yatay ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler de yaz öğretimi programları için başvurabilirler. Bu öğrencilerin gidebilecekleri yükseköğretim kurumlarının belirlenmesinde ilgili programın üniversitemize kayıt oldukları yıldaki taban puanı dikkate alınır. 
2- Yaz öğretimi programlarında her eğitim-öğretim yılında en fazla iki ders olmak üzere dört yıllık programlarda (lisans) toplam sekiz ders alınabilir. 
3- Yaz öğretiminde öğrenciler daha önce güz ve bahar yarıyıllarında devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersleri alabilirler. 
a. Bitirme çalışması, tasarım projesi gibi dersler yaz öğretiminde alınamaz. 
4- Yaz öğretimin programından alınan dersin saatleri (teori, uygulama, laboratuvar vb) yerel kredisi, eşdeğer tutulacağı dersin kredisine eşit veya ondan daha fazla olmalıdır. 
5- Öğrenciler, kendi programlarında yabancı dilde okutulan dersleri yaz öğretiminde aynı dilden almaları zorunludur. 

ÜST SINIFDAN DERS ALMA

6- Genel akademik not ortalaması üç ve üzeri olan ve alt yarıyıllarda başarısız veya almadığı dersi bulunmayan öğrenciler de yaz öğretiminde yukarıdaki şartlara bağlı olarak üst yarıyıllardan ders alabilirler. 

BAŞVURU

7- Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci yukarıdaki şartları sağlaması halinde 
a. ders almak istediği yaz öğretimi programının bulunduğu üniversiteyi, 
b. bölümü, 
c. yaz okulu programına ait akademik takvimi, 
d. ders içerikleriyle birlikte almak istediği dersleri, 
e. derslerin kredilerini (ders saati, kredisi olarak) açık olarak belirttiği
dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına müracaat eder. Öğrencilerin bölüm başkanlığına müracaatları, bölüm başkanlığının görüşü ile sunulduğu ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz okulundan ders alınamaz.

BAŞARI ŞARTI

8- Öğrencinin yaz öğretimi programından aldığı dersten başarılı sayılabilmesi için dersin başarı notunun, harfli not olarak en az CC veya eşdeğeri, 4’lük not sistemine göre en az 2.0 veya yüz üzerinden en az 60 olması gerekir. Yaz öğreniminde alınan şartlı geçer notlar başarılı kabul edilmez.

Senato kararlarıyla ilgili dönümana şu adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/oidb_31f58.pdf