Mart sonu itibarıyla Fon'a devredilen bankalardan 176 adet, Fon'a borçlu gruplardan 17 ve diğer hisse edinimleriyle 4 olmak üzere toplam 197 adet iştirak Fon portföyüne alındı. Fon portföyünde mart sonu itibarıyla 17 bağlı ortaklık ve 7 iştirak bulunuyor.

Mart sonu itibarıyla, Türkiye'nin 43 ilinden toplam 879 adet şirket/ticari işletmenin kayyumlarının yetkileri TMSF'ye devredildi veya bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Söz konusu şirket/ticari işletmelerden derlenen bilgilere göre, 879 adet şirket/ticari işletmenin; toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 40,3 milyar TL, öz kaynak toplamı yaklaşık 18,1 milyar TL, ciro toplamı yaklaşık 21,3 milyar TL ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışan sayısı yaklaşık 44.888 kişi düzeyinde bulunuyor.

İlgili KHK'lar kapsamında kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları sayısı 31 Mart itibarıyla, kapatılma kararları kaldırılanlar 24 adedi hariç toplam 147 adet oldu.

Söz konusu medya ve basın kuruluşunun 38'ü televizyon, 39'u radyo ve 70'i ise gazete, dergi ve matbaadan oluştu.

Bu kuruluşlardan mart sonu itibarıyla, 70'inde tespit ve SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak yapılan değerleme çalışmaları sonuçlanmış olup diğerleri ile ilgili de tespit ve devralma çalışmalarına devam ediliyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasarruf sahiplerinin haklarını yolsuzluk ve usulsüzlüklerden korumak amacıyla 23 Temmuz 1983 tarihinde kurulmuş devlet kurumudur. Daha öncesinde T.C. Merkez Bankası bünyesinde çalışmalarına devam eden kurum, artık Başbakanlık'a bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Referandum kararısonrası 2019 yılında Başbakanlık kalkacağından, o yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak yoluna devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com